Depressie

De traditionele Chinese geneeskunde (TCG) heeft een andere verklaring voor de effectiviteit van acupunctuur bij depressie. Zij stelt dat acupunctuur bij depressie zo goed werkt, doordat acupunctuur bepaalde blokkades in de energiehuishouding van ons lichaam opheft. Deze blokkades zouden depressie veroorzaken.

Depressies kennen we in vele vormen. Met name worden reactieve (een depressie als reactie op een bepaalde gebeurtenis) en endogene (een depressie zonder aanwijsbare oorzaak) onderscheiden.

Daarnaast kennen we de bipolaire stoornissen waarbij depressieve en manische gemoedstoestanden elkaar afwisselen. Een zeer frequent voorkomende en vaak miskende vorm is de postnatale. In de reguliere geneeskunde wordt depressie veelal gekoppeld aan een tekort aan serotonine in het zenuwstelsel.

De therapie bestaat dan ook primair uit het voorschrijven van “serotonine re-uptake remmers”, waardoor de serotonine in het zenuwstelsel toeneemt.

Weliswaar verbetert de stemming hierdoor na een aantal weken meestal, het gevoel vlakt hierdoor ook af. De hiermee behandelde mensen krijgen iets zombie-achtigs. Daarnaast zijn bijwerkingen, met name gewichtstoename, helaas zeer frequent.

Depressie therapie

depressie bij angststoornissen
depressie

De therapie in mijn praktijk berust op een geheel ander uitgangspunt.

Niet de serotonine maar het TRF (thyreoid stimulating hormon releasing factor), een neuropeptide mede verantwoordelijk voor de regulatie van de schildklier, is de primaire chemische oorzaak van een depressies.

Serotonine is slechts een signaal van een verhoogd stressniveau, iets wat altijd gekoppeld is aan een depressieve toestand.

Met name bij endogene depressies, dus daar waar de reguliere geneeskunde geen oorzaak weet, is deze stof verstoord. Hieraan ligt veelal een trauma ten grondslag, waar we evenwel geen bewuste herinnering van hebben in ons normale dagbewustzijn, zeer frequent in de vorm van een geboortetrauma. In geval van een postnatale depressie is dit zelfs een 100% opgaande relatie.

Een andere mogelijkheid van verstoring van het TRF is te zoeken in de verdere functies van dit neuropeptide. Het is namelijk gekoppeld aan het functioneren van het keelchakra en de daarbij horende 5e energetische laag.

Deze laag staat voor ons spiritueel bewustzijn, iets wat niet bepaald veel ruimte krijgt in onze op materiële waarden gebaseerde maatschappij. Dit alleen al is reden genoeg om depressief te zijn.

Angststoornissen

De therapie is hier, net als bij angststoornissen, voornamelijk homeopathisch. Door middel van de hierdoor verkregen stimulans van de nachtelijke verwerking krijgen we niet alleen de gelegenheid om oude trauma’s op te ruimen.

Ook om ons blikveld op de dagelijkse beslommeringen (in eerste instantie onbewust) te verruimen. In ernstige gevallen adviseer ik daarnaast vaak om een vorm van regressie therapie te volgen om een bewustwordingsproces van de onderliggende trauma’s te bevorderen waardoor ze tevens voor emotionele verwerking toegankelijk worden.

Dipje ?

Iedereen heeft weleens een dipje, maar zo’n sombere bui gaat vaak vanzelf weer over. Gaat dit bij jou niet over en overheersen negatieve gevoelens? Dit kan duiden op een depressie. Wil jij de regie weer terug en met meer plezier in het leven staan?

Een depressie heeft meerdere symptomen en hoe het tot uiting komt kan per persoon verschillen. Er is sprake van een depressie als je gedurende minimaal twee weken elke dag een sombere stemming ervaart en last hebt van minimaal 4 van de aanvullende symptomen. Deze kunnen we over de volgende gebieden verdelen: Psychisch, lichamelijk, gedachten, gedrag:

 • angstgevoelens
 • paniekgevoelens
 • wanhopig gevoel
 • interesseverlies (je haalt nergens voldoening uit)

Lichamelijke symptomen depressie

De lichamelijke symptomen van een depressie worden niet altijd herkend omdat deze klachten ook in andere omstandigheden aanwezig kunnen zijn. Toch zijn er een aantal lichamelijke klachten die kunnen duiden op een depressie:

 • vermoeidheid
 • slaapproblemen
 • hoofdpijn
 • duizeligheid
 • weinig of veel eetlust
 • minder of geen zin in seks
 • onverklaarbare pijn

Gedachten bij depressie

Een depressie kan jouw gedachtegang beïnvloeden. Je kunt bijvoorbeeld gedachten ervaren die je (bijna) nooit eerder had. Kom je ’s nachts moeilijk in slaap doordat je piekert? Ook dit is één van de symptomen. Wanneer je lijdt aan een depressie ervaar je vaak negatieve of beperkende gedachten die maar door jouw hoofd blijven malen. Ook kan het zijn dat je veel nadenkt over de dood en/of de zin van het leven.

Gedrag bij depressie

Een depressie kan invloed hebben op jouw gedrag. Je voelt je bijvoorbeeld energieloos, of bent misschien sneller boos of geïrriteerd. Ook kan het zijn dat je meer moeite hebt met het nemen van besluiten. Deze stoornis kan ook jouw concentratievermogen beïnvloeden en een gevoel van rusteloosheid veroorzaken.

Bij klachten raadpleeg altijd eerst uw huisarts.